Betalning

Bankgiro

Förskottsinbetala gärna på vårt bankgiro:

652-5117

Glöm inte att skriva ditt namn samt vad inbetalningen gäller.

T ex datum för kurs.

Tack för hjälpen

Vårt nr är: 123 502 10 35

Glöm inte att skriva ditt namn samt vad inbetalningen gäller.
T ex datum för kurs.
Tack för hjälpen